• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

CLP Free Redefined

CLP (Classification, Labelling and Packaging) helpt consumenten en werknemers met de bescherming van de gezondheid en het milieu. Producten bevatten vaak ingrediënten die gevaren met zich meebrengen, die door een mix of verdunning vaak niet meer als gevarenaanduidingen op het etiket terug komen. Echt zonder gevaar voor het milieu zijn deze producten niet als zij stoffen bevatten die langdurig effect hebben en zich opstapelen in het milieu. Dergelijke producten CLP-vrij noemen valt wat ons betreft onder CLP washing. Naturama producten met het CLP Free Redefined logo zijn volledig vrij van gevaarlijke stoffen.